Servicing process cover

Serviceprocessen

Alla officiella Rolex-återförsäljare och Rolex-filialer är auktoriserade att ta emot din Rolex-klocka för service. När du lämnar in din klocka antecknar någon från personalen dina eventuella önskemål. Klockan skickas därefter till en urmakare.

Utvärdering av klockan

Din klocka undersöks noggrant av en urmakare som skriver ett kostnadsförslag för det arbetet som ska utföras. När kostnadsförslaget har godkänts, börjar servicen.
Rolex verification

Förberedelse inför service

Din klocka trycktestas i vatten för att kontrollera att den är vattentät varefter armbandet monteras tillbaka på boetten.
Lubrication of the movement

Demontering av urverket

Urverket monteras isär och alla delar undersöks noggrant. De som inte längre uppfyller Rolex krav byts systematiskt ut.
Dismantling process cover

Rengöring av delarna

Varje del rengörs i ett ultraljudsbad för att ta bort alla spår av orenheter.
Cleaning parts

Montering och smörjning av urverket

De rengjorda delarna torkas varefter urverket monteras ihop igen och smörjs. Urmakaren gör de första justeringarna av urverkets precision i enlighet med märkets exakthetskriterie.
Lubrication of the movement

Omputsning av boett och armband

Boetten monteras helt isär och mellanboetten, ringen, bakboetten och armbandet poleras om eller får sidenfinish beroende på deras originalfinish. Dessa grannlaga åtgärder kräver stor noggrannhet och fingerfärdighet.
Refinishing of the case

Montering av boetten

Efter att den har rengjorts och polerats om monteras boettdelarna samman och tätningarna sätts tillbaka. Boettens vattentäthet testas.
Assembly of the case

Montering av urverket i boetten

Urverket – på vilket urtavlan och visarna har monterats tillbaka – sätts tillbaka i boetten efter att urmakaren har utfört rigorösa tekniska och estetiska kontroller av alla de olika delarna.
Casing of the movement

Precisionstest

När urverket har satts tillbaka i boetten mäter urmakaren den kronometriska precisionen igen och utför eventuellt några slutliga justeringar så att det uppfyller Rolex krav. Boetten skruvas därefter ihop och din klocka genomgår ytterligare ett Rolex-specifikt test som pågår i minst 24 timmar för att kontrollera urverkets prestanda över tid.
Precisions test

Vattentäthetstest

Din klocka trycktestas i vatten för att kontrollera att den är vattentät varefter armbandet monteras tillbaka på boetten.
Waterproof test

Slutkontroll

Ditt ur är nu redo för en slutlig kontroll under vilken urmakaren säkerställer att klockan fungerar perfekt och att dess estetiska utseende är oklanderligt.
Final control

Återlämning av klockan

I slutet av serviceproceduren lämnas din klocka tillbaka i en skyddande påse tillsammans med en internationell tvåårig servicegaranti som täcker ersättningsdelar och arbetet.
Returning the watch

Förstklassig service

Rolex är engagerade i att erbjuda dig förstklassig service efter försäljning. Tack vare de stränga standarderna och våra urmakares expertis kan din Rolex-klocka fortsätta att fungera under lång tid och med enastående pålitlighet och exceptionell skönhet.
First Class Service
Servicing process cover
Fortsätt utforska
Tillagd i varukorgen