FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 

AB Nymans Ur 1851, org.nr. 556581-4554, i det följande ”Nymans Ur”, saluför såväl nya klockor som certifierade pre-owned klockor av vissa utvalda märken. Nymans Ur är auktoriserad återförsäljare för alla varumärken vi saluför.

 

Priser

Priserna på de varor och tjänster vi tillhandahåller är, om ej annat särskilt anges, inklusive mervärdes-skatt och eventuella andra skatter och avgifter. Nymans Ur reserverar sig för eventuella skrivfel, såväl med avseende på pris som med avseende på andra egenskaper hos varan, och förbehåller sig tillika rätten att vid var tid och utan föregående meddelande härom ändra angivna priser och specifikationer, sortiment och andra uppgifter på hemsidan.

 

Fotografier och övrig information om varan eller tjänsten

Såvitt avser produktbilder och fotografier försöker Nymans Ur efter bästa förmåga tillse att klockors och andra varors färger på fotografierna stämmer överens med de färger klockorna respektive varorna har i verkligenheten. Vissa nyansskillnader kan dock förekomma, bland annat beroende på egenskaperna hos kundens bildskärm och dess inställningar.

Nymans Ur har upphovsrätten till alla texter, bilder, videor och fotografier på hemsidan.

Beställning, m m

Beställning via vår hemsida kan för närvarande endast ske på svenska. Gjorda beställningar bekräftas per e-post till den av kunden angivna e-postadressen. Beställningar och bekräftelser anses mottagna när adressaten har tillgång till dem och avtalet om köp av den beställda varan är bindande när kunden mottagit en orderbekräftelse via e-post (se dock nedan om ångerrätt). Avtal och övrig information om beställningen arkiveras av Nymans Ur och kan på kundens begäran översändas till kunden.

Vi förbehåller oss rätten att ej leverera varor om vi misstänker att det föreligger en risk för bedrägeri eller annan olaglig handling. Om vi har grundad anledning att ifrågasätta en beställning tar vi regelmässigt kontakt med kunden för en bekräftelse av beställningen. Eventuella bedrägeriförsök eller liknande polisanmäls alltid.

 

Byten, återköp och ångerrätt enligt distansavtalslagen (2005:59)

Kunder som är konsumenter har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Nymans Ur lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kunden mottog varan (ångerfrist). Varan skall vara oanvänd, i oskadat skick och i dess originalförpackning, med tillhörande instruktionsbok, certifikat, garantibevis, försäkring samt kvitto. Det är tillåtet att öppna förpackningen och kontrollera varan på sådant vis som ej skadar produkten eller dess förpackning. Skyddsplast och liknande får ej avlägsnas. Kunden skall iaktta försiktighet när klockan provas eller inspekteras. Nymans Ur har rätt till ersättning för den eventuella värdeminskning varan undergått i den mån värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vid byte, återköp eller utnyttjande av ångerrätt skall kunden ombesörja retur av produkten i enlighet med våra instruktioner. Nymans Ur står för kostnaden för returfrakten. Information om hur kunden skall gå till väga vid utövande av ångerrätten följer med i leveransen och finns även här. Eventuella frågor rörande byten, återköp och ångerrätt kan ställas till stockholm@nymansur.com eller per telefon till 08-545 061 60.

 

Auktoriserad återförsäljare

Nymans Ur köper in samtliga produkter direkt från tillverkaren och är auktoriserad återförsäljare för alla märken och produkter vi säljer, såväl i butik som via vår webbshop. Endast auktoriserade återförsäljare kan garantera produktens äkthet och lämna garanti för eventuella fabrikationsfel. Alla garantiärenden hanteras självklart av Nymans Ur. Våra kunder har alltid tillgång till vår service och mångåriga expertis, såväl med avseende på garantiärenden som med avseende på andra frågor.

 

Betalsätt

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning med Visa och MasterCard, samt direktbetalning. Denna betal lösning kallas för Klarna Payment. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor https://www.klarna.com/se/villkor/ och genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Nymans Ur allmänna villkor https://nymansur.com/forsaljningsvillkor .

Klarna Payment presenterar information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning görs aldrig direkt i Klarna Payment utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som görs av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte synas av andra som begär kreditupplysning om dig, t.ex. banker.

När du har identifierats visar Klarna Payment vilka alternativ som är tillgängliga för just dig.

 

Klarnas Dataskyddsinformation

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

 

Klarnas kundservice

https://www.klarna.com/se/kundservice/

 

Nymans Ur behandling av kunders och hemsidebesökares personuppgifter

https://nymansur.com/personuppgifter

Leveransvillkor, m m

Alla klockor levereras i originalförpackning. De klockor som inte har en originalförpackning levereras i annan, neutral förpackning. Varor skickas i regel med anlitande av DHL. Försändelsen levereras hem till kunden, som efter att Nymans Ur avlämnat försändelsen får ett SMS från fraktföraren med begäran om uppgift om vilken tid kunden är hemma och kan ta emot försändelsen. Försändelser levereras i regel vardagar fram till kl. 21.00, beroende på ort.

Om en produkt av någon anledning inte kan levereras hem till kunden levereras de i stället till ett DHL-ombud för uthämtning. Ombuden finns i de flesta fall i närheten av kundens postadress. Avisering sker via sms eller via e-post.

Nymans Ur levererar för närvarande inte produkter till utlandet eller till boxadresser.

Outlösta leveranser, m m

Nymans Ur debiterar en administrativ avgift om 450 kronor för icke utlösta paket. Avgiften är avsedd att täcka våra kostnader för hanteringen av leveransen och returen. Om Nymans Ur måste erlägga returfrakt för ett outlöst paket kommer kunden även att debiteras för denna summa.

Om ett paket inte kan levereras på grund av felaktiga eller bristfälliga namn- och eller adressuppgifter eller av annan orsak som varken KRONS eller fraktföraren råder över kommer kostnaden för ändrad hantering att debiteras kunden med ett belopp om för närvarande 180 kronor. I det fall kunden vill avbeställa eller makulera en beställning och Nymans Ur väljer att acceptera detta står Nymans Ur för returfrakten.

Transportskador, m m

Nymans Ur ansvarar för varor som skadas eller förkommer under transporten från oss till kunden. Vid eventuell retur till Nymans Ur är det kunden som ansvarar för godset. Om försändelsen eller dess innehåll har skadats under transporten till kunden åligger det kunden att utan oskäligt dröjsmål och i vart fall senast två (2) arbetsdagar efter att kunden hämtat ut eller mottagit paketet reklamera detta till Nymans Ur, så att Nymans Ur har möjlighet att begära ersättning från fraktföraren. Transportskador som uppkommit skall även anmälas direkt till fraktförarens ombud (det vill säga den som överlämnat eller lämnat ut varorna). Ombudet skall göra en notering om skadan på kundens kopia av fraktsedeln. Kunden bör alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt. 

Garantier

Nya produkter

Samtliga nya klockor säljs med garanti mot material- eller tillverkningsfel. Olika leverantörer tillämpar olika garantitider för sina klockor, i regel två till fem år, och vi följer leverantörers garantivillkor, men erbjuder alltid minst två (2) års garanti på nya klockor. Garantiåtgärder sker utan kostnad för kunden. Om service, reparation eller annan åtgärd utförs av en annan urmakare så rekommenderar vi att alltid att låta trycktesta klockan, särskilt om klockan ofta kommer i kontakt med vatten eller om det är ett dykarur. Trycktestet utförs av urmakaren, oftast mot en särskild kostnad. Om klockan skulle skadas genom vatteninträngning och ett trycktest inte är utfört i enlighet med tillverkarens rekommendationer så finns det risk att skadan inte täcks av garantin.

Om ej annat avtalats gäller garantin ej för

  1. skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel,
  2. skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad,
  3. skador på uppdragskronor och glas, repor på glas, länk och boett,
  4. skador (även fuktskador) på läderarmband och länkar, samt ytbeläggning på dessa och skador på uret,
  5. fuktskador på icke vattentäta klockor (med vattentät avses 10 ATM),
  6. om serienumret har blivit ändrat eller utplånat (gäller ej varor utan serienummer). Eftersom garantibevis inte används i samma utsträckning som tidigare är det kvittot på köpet som gäller som garantibevis. Det är därför viktigt att du bevarar kvittot.

Certified pre-owned produkter

Samtliga pre-owned klockor gås igenom noggrant av våra urmakare innan försäljning. Vår genomgång omfattar godkännande av urverk, förpackning och certifikat, ultraljudsrengöring, polering av boett och länk, diagnostiska tester av alla klockans funktioner, kontroll av gångprecision, fullständigt test av gångreserv samt i förekommande fall vattentålighetstest. Garantitiden varierar, bland annat beroende på tillverkare, men framgår alltid av specifikationerna för respektive klocka. Nymans Ur lämnar alltid minst ett (1) års garanti på produkten.

Samtliga pre-owned klockor vi säljer har genomgått en bedömning som bekräftar varans äkthet. Vi kontrollerar också med svensk polismyndighet att klockan inte har anmälts och registrerats som stulen.

Kundregister, m m

Nymans Ur lagrar uppgifter om våra kunder i ett kundregister för att vi snabbt och effektivt skall kunna leverera beställda klockor och ge kunden bästa tänkbara service. Om kunden har medgivit det vid registreringen, till exempel vid en beställning, kan uppgifterna i kundregistret också användas för att Nymans Ur ska kunna skicka särskilda erbjudanden och information om nyheter. Nymans Ur delar inte kundernas personuppgifter med utomstående, såvida inte detta krävs för att vi skall kunna uppfylla vårt avtal med kunden (till exempel genom att anlita en utomstående fraktförare). All hantering av kundens personuppgifter sker i enlighet med vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen (”GDPR”) och anslutande regelverk. Uppgifter om hur vi hanterar kundernas personuppgifter finns i vår vid var tid gällande personuppgiftspolicy https://nymansur.com/personuppgifter  

Cookies

Webbplatsen använder kakor (cookies). Nymans Ur använder kakor för att kunna ge kunden en bra upplevelse vid besök på vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Här finns mer information om vår Personuppgiftspolicy .

Force majeure

Nymans Ur är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet med kunden, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Nymans Ur kontroll och som Nymans Ur inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för avtalets ingående, till exempel strejk eller annan konflikt på arbetsmarknaden, krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, pandemi eller därmed jämställd omständighet.

Kontaktuppgifter

Nymans Ur 1851
AB Nymans Ur 1851
Box 7162
103 88 Stockholm
Telefon: 08-54506160
E-post: Stockholm@nymansur.com

 

Tillagd i varukorgen