Servicing your rolex cover
BYGGD FÖR ATT HÅLLA

SERVA DIN ROLEX KLOCKA HOS Nymans ur 1851

Rolex klockor är designade och byggda för att hålla. Från det att en Rolex-klocka tar form tills den lämnar arbetslokalerna följs varje steg av dess utveckling och tillverkning av ett enda kriterium – kvalitet. Därför finns det ingen gräns för hur länge en Rolex-klocka kan fortsätta fungera och lämnas i arv från en generation till nästa och leva många olika liv.
Servicing your rolex

LÅT EN EXPERT VÄGLEDA DIG

Med många år mellan servicetillfällen förtjänar din klocka den noggrannaste uppmärksamheten. Som ett Rolex auktoriserat servicecenter är Nymans ur 1851 engagerade för att erbjuda dig förstklassig service efter försäljning.
Servicing your rolex verification

SERVA DIN ROLEX HOS Nymans ur 1851

Nymans ur 1851 är stolt över att tillhöra det världsomspännande nätverket av Rolex-utbildade urmakare som noggrant har valts ut för sin gedigna yrkesskicklighet och expertis. Vi följer Rolex serviceprocedur som är utformad för att säkerställa att varje ur som lämnar en Rolex-verkstad uppfyller de ursprungliga funktionella och estetiska specifikationerna.

Rolex Service Plaque

DITT AUKTORISERADE SERVICECENTER

Urmakarna i våra toppmoderna verkstäder är utbildade enligt strikta spetskompetenskriterier och utvärderas regelbundet av Rolex. Från att justera längden på ett armband till att restaurera en historisk klocka, alla former av serviceåtgärder på en Rolex-klocka kan anförtros åt Nymans ur 1851
Banner Image

ROLEX SERVICEPROCEDUR

Rolex serviceprocedur är utformad för att säkerställa att varje ur som lämnar en Rolex-verkstad uppfyller de ursprungliga funktionella och estetiska specifikationerna. Varje urverk gås igenom helt och hållet och varje boett och armband putsas om för att återställa deras lyster. Tidmätningens exakthet och vattentätheten testas rigoröst för att garantera kvaliteten och pålitligheten som du självklart förväntar dig av en Rolex-klocka.
Upptäck mer
Banner Image

TVÅ-ÅRS SERVICEGARANTI

Efter en komplett service täcks din Rolex av en tvåårsservicegaranti. Garantin exkluderar eventuella skador eller försämringar som uppstår från olyckor eller om klockan har misskötts. Alla åtgärder utförda av en ej av Rolex godkänd tredje part eller tillägg av delar eller accessoarer som inte har tillverkats av Rolex upphäver denna servicegaranti.
Banner Image

KONTAKT Nymans ur 1851 Serva din Rolex

Servicing your rolex contact
Fortsätt utforska
Tillagd i varukorgen