INVIGNING AV NYMANS UR 1851 NYA ROLEX SHOP-IN-SHOP

2018-08-30

Hösten 2016 hade Nymans Ur 1851 äran att välkomna Jean-Frédéric Dufour, VD på Rolex, till Stockholm. Besöket resulterade i en renovering och ombyggnad av butiken för att skapa en unik Rolex shop-in-shop. Invigningen av den nya Rolex shop-in-shop firades tillsammans med Nymans Ur 1851 kunder där gästerna fick uppleva den spektakulära Rolex miljön samt prova årets nyheter från Basel

Tillbaka

© Copyright Nymans Ur 2020. All rights reserved.